แท็ก

เบี้ยคนพิการ

ข่าวด่วน เบี้ยคนชราและคนพิการ กำหนดวันโอนแล้ว

#เราไม่ทิ้งกัน#เงินเยียวยาล่าสุด#เงินเยียวยา#เงินเยียวยา 5,000 บาท#เบี้ยคนพิการ#เบี้ยผู้สูงอายุ#กำหนดวันโอน#คนละครึ่ง#บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ#เงินอุดหนุนบุตร#เงินเยียวยา 3,000 บาท